Logo
 
 
Home      Bijkomende diensten      As-built attest

 
 
                                                                              
Het as-built attest is een attest dat bevestigt dat de uitvoering van het gebouw overeenkomt met de goedgekeurde plannen uit de bouwaanvraag, of dat er slechts marginale afwijkingen zijn.
Dit attest is momenteel nog niet in voege, maar zal naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst verplicht worden, en dit zowel voor nieuwbouw als verkoop.
De kostprijs zou maximaal 250Ç zijn.
Wij volgen de evolutie in deze zaak nauw op en zullen dit ook aanbieden van het moment dat het wettelijk verplicht wordt.