Logo
 
 
Home      EPB      Documenten

                                       EPB : Documenten

Startverklaring

De startverklaring is een schriftelijke verklaring van de aangifteplichtige (AGP), ingediend door de verslaggever.
De aangifteplichtige verklaart dat de werken starten op de vermelde datum, dat er een verslaggever is aangesteld en dat hij kennis heeft genomen van de energieprestatiemaatregelen die de architect voorstelt.
De architect verklaart dat het bouwproject volledig doorgerekend werd om de naleving van de EPB-eisen na te gaan en dat deze doorrekening beschikbaar is.
De verslaggever verklaart aangesteld te zijn als verslaggever voor de genoemde werkzaamheden.
 
De startverklaring bevat volgende gegevens :
 • administratieve gegevens van AGP, architect, verslaggever
 • gegevens van het bouwproject : aard van het werk, bestemmingen, beschermd volume per bestemming,
 • overzicht van de resultaten van de doorlichting : hoogst berekende E-peil per wooneenheid, K-peil per bestemming, U- of R-waarden, maatregelen tegen oververhitting, voldoen aan ventilatie-eisen?

EPB-aangifte

De EPB-aangifte is de omschrijving van de maatregelen die de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw bepalen. Het bevat ook een berekening en een evaluatie van de EPB-eisen as-build.
De aangifte bestaat uit het EPB-aangifteformulier (dat elektronisch wordt ingediend), de plannen en de bijkomende stavingsstukken. Deze twee laatste worden niet ingediend, maar kunnen wel worden opgevraagd en moeten dus worden bijgehouden.
 
De EPB-aangifte bevat volgende onderdelen :
 • administratieve gegevens
 • overzicht van het totale bouwproject
 • EPW-formulier voor residentiŰle gebouwen
 • EP-formulier voor aangrenzende onverwarmde ruimtes
 • EPU-formulier voor kantoren en scholen
 • ventilatieformulier
 • transmissieformulier
 • K-peilformulier
 • Energieprestaticertificaat