Logo
 
 
Home      EPB      Wat?

                         

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. Het doel van deze regelgeving is om energiezuinige en comfortabele gebouwen te realiseren met een aangenaam en gezond binnenklimaat in Vlaanderen. Hiermee kan een aanzienlijke energiebesparing worden gehaald, wat gunstig is voor het leefmilieu (door een vermindering van de CO2 uitstoot, wat de opwarming van de aarde veroorzaakt) en ook de portemonnee van de Vlamingen.

Dit wordt bekomen door een aantal minimum eisen op te leggen aan de thermische isolatie, de energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie), enz. van de nieuw te bouwen constructie.

Praktisch wordt dit gedaan door een energiepeil of E-peil toe te kennen aan elke constructie, die aan bepaalde eisen moet voldoen. Dit E-peil wordt berekend door rekening te houden met alle eigenschappen van het gebouw : gebruikte materialen, oriŰntatie, geometrie (compactheid), verwarmingsinstallatie,ů .

Hoe kleiner dit cijfer, hoe energievriendelijker de woning is. Voor woningen vanaf januari 2010 moet het E-peil onder 80 liggen. Daarvoor lag de grens op 100.

Er wordt ook een energieprestatiecertificaat bouw afgeleverd. Dit geeft het theoretisch energieverbruik van de woningen weer. Het is tevens vereist bij de verkoop en verhuur van woningen.

Voor het opvolgen van de EPB-regelgeving moet de bouwheer een EPB-verslaggever aanstellen. Deze zal het E-peil berekenen, en opvolgen dat de voorziene maatregelen en materialen ook op de juiste manier worden aangewend tijdens de bouwfase.

De EPB-aangifte is een conformiteitdossier waarin de verslaggever alle maatregelen beschrijft die genomen zijn om de EPB-eisen na te leven, en waarin hij beschrijft of de resultaten al dan niet conform de eisen zijn.