Logo
 
 
Home      EPC      Procedure

                                              

Het EPC moet opgesteld worden door een erkend energiedeskundige type A, die hiervoor een specifieke opleiding heeft gevolgd examen heeft afgelegd. Ik heb deze opleiding gevolgd begin 2010.

Het is de eigenaar van het gebouw die het EPC moet aanvragen. Hieronder vindt U de procedure die gevolgd wordt voor het opmaken van het EPC.

Om te beginnen is het belangrijk zoveel mogelijk documenten te verzamelen betreffende Uw woning en bouwgegevens. Deze documenten dienen als bewijs voor het opmaken van het EPC. (zie documenten)

We maken samen een afspraak  en ik kom ter plaatse om de woning te inspecteren.  Bij een appartementsgebouw of collectief gebouw is het belangrijk dat de conciërge (of andere verantwoordelijke van het gebouw) aanwezig is zodat ook de gemeenschappelijke ruimten en de technische installatie (staat meestal in een verwarmingslokaal dat gesloten is) kan geïnspecteerd worden.

Bij de inspectie wordt de volledige woning doorlopen om elke ruimte te inspecteren, zowel binnen als buiten.  De volledig inspectie duurt 1 – 3 uren (afhankelijk van complexiteit, grootte, aanwezigheid van plannen, bereikbaarheid…)

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een inspectieprotocol, en wordt gelet op volgende punten :

 • Gebruikte materialen : dak, muren, vloer, schrijnwerk
 • Geometrie van het gebouw : afmetingen, oriëntatie
 • Isolatie voorzien in gevels, dak en vloer
  • Verwarmingsinstallatie :
  • Type warmteopwekking : gas, mazout,  elektriciteit
  • Type warmteafgifte : radiatoren, thermostatische kranen, vectoren
  • Type regeling : kamerthermostaat, ketelthermostaat, …
 • Sanitaire installatie voor warm water
 • Aanwezigheid van koeling of ventilatie
 • Aanwezigheid van zonneboiler, zonnepanelen, warmtepomp
 •  …

Indien er plannen aanwezig zijn, wordt gecontroleerd of de plannen overeenkomen met de woning en of de woning niet verbouwd is. Indien er geen plannen aanwezig zijn worden de nodige afmetingen opgemeten ter plaatse.

Vervolgens worden alle gegevens ingegeven in de verplichte certificatiesoftware. Hierbij worden volgende gegevens bepaald :

 • Beschermd volume : het volume van het gebouw waarmee rekening wordt gehouden (wordt bepaald aan de hand van een officieel stappenplan).  Eenvoudig gezegd is dit het volume dat geïsoleerd of verwarmd is, en dat men wil beschermen van warmteverliezen.
 • Bruikbare vloeroppervlakte : de som van de vloeroppervlakten van alle vloerverdiepingen binnen het beschermd volume
 • Verliesoppervlakken : oppervlakken (gevels, dak, vloer) langs waar energie verloren gaat
 • Kenmerken van alle technische installaties

De software bepaald aan de hand van deze gegevens het kengetal. Hiermee kan een voorlopig certificaat worden afgedrukt. Indien gewenst kan dit samen met U worden overlopen, zodat er eventueel nog aanpassingen kunnen worden aangebracht aan de woning (vervangen schrijnwerk, bijkomende isolatie…) om het kengetal te verbeteren alvorens het certificaat definitief wordt afgedrukt.

Tenslotte wordt het certificaat afgedrukt en wordt dit aan U bezorgd (na betaling van de factuur). U kan dit op Uw buurt voorleggen aan kandidaat huurders of kopers.