Logo
 
 
Home      Veiligheidsco÷rdinatie      Procedure

                         

Voor werken met een totale oppervlakte groter dan 500m▓ (som van alle vloerniveaus) is het de opdrachtgever (bouwheer) die de veiligheidsco÷rdinator moet aanstellen, zowel veiligheidsco÷rdinator ontwerp als veiligheidsco÷rdinator uitvoering. Beide taken kunnen door dezelfde persoon worden uitgevoerd.

Voor werken kleiner dan 500m▓ kan de architect of studiebureau de veiligheidsco÷rdinator ontwerp aanstellen.  Ook de veiligheidsco÷rdinator uitvoering wordt aangeduid door de architect. Indien er geen architect vereist is voor het werk, kan ook de aannemer de veiligheidsco÷rdinator uitvoering aanstellen. De betaling gebeurt steeds door de opdrachtgever.

Bij het aanstellen van de veiligheidsco÷rdinator (zowel ontwerp als uitvoering) moet U er op letten het juist type veiligheidsco÷rdinator aan te duiden. Dit hangt af van de grootte en de risicoĺs betrokken bij het project.  U vindt de vereiste veiligheidsco÷rdinator voor Uw project terug in deze tabel, en de vereiste opleiding en ervaring per type. Zelf ben ik veiligheidsco÷rdinator type B, wat inhoudt dat ik werken mag begeleiden waarvan de kostprijs maximum 2,5 miljoen Ç bedraagt of de uitvoeringsduur kleiner is dan 5.000 mandagen.

De veiligheidsco÷rdinator ontwerp zal het ontwerp begeleiden en waken over de veiligheidsregels hierin. Hij maakt ook het veiligheids- en gezondheidsplan op.

Indien het ontwerp is afgerond, neemt de veiligheidsco÷rdinator uitvoering de co÷rdinatie over.

De veiligheidsco÷rdinator uitvoering doet regelmatig werfbezoeken, vooral tijdens de meer risicovolle fazen. Tijdens deze bezoeken worden er een rondgang gedaan fotoĺs gemaakt, die bij het werfverslag worden gevoegd, dat aan alle betrokken partijen wordt gestuurd en in het co÷rdinatiedagboek worden opgenomen.

Na de werken bezorgt hij de bouwheer een ôpostinterventiedossierö met alle maatregelen die deze moet nemen bij latere onderhouds- of verbouwingswerken.
 
De volledige procedure wordt in dit stroomschema samengevat.