Logo
 
 
Home      EPB      Procedure

                                       

De ontwerpfase

Energiezuinig bouwen en verbouwen start reeds bij het ontwerp, bij de architect dus. Het is belangrijk om tijdens deze fase al rekening te houden met de opgelegde eisen inzake isolatie, energieprestatie en ventilatie. De architect kan reeds (aan de hand van een software-pakket dat door de overheid ter beschikking wordt gesteld)  berekenen of het ontwerp zal voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Hij integreert ook de gekozen maatregelen en materialen in de plannen en lastenboeken voor de bouwaanvraag.

Op www.energiebewustarchitect.be kunt u als bouwheer op zoek gaan naar een 'energiebewuste architect' in uw gemeente.  Deze architecten volgden een bijscholing om lage-energiewoningen te ontwerpen en ondertekenden een engagementsverklaring.  

De startfase

Voor de start van de werkzaamheden moet u een verslaggever aanstellen.

Door middel van een elektronische startverklaring, deelt de verslaggever de startdatum van de werkzaamheden, gegevens over het bouwproject, de aangifteplechtige, de architect en zichzelf, mee aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). Deze startverklaring moet acht dagen voor de start van de werkzaamheden doorgestuurd zijn.

Vervolgens ontvangt de verslaggever een afdruk van de startverklaring. Dat document wordt ondertekend door de aangifteplechtige, de architect en de verslaggever. De verslaggever houdt het ondertekend document bij.

De uitvoeringsfase

Tijdens het uitvoeren van de werken houdt de verslaggever nauwkeurig alle zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van de woning be´nvloeden.

In deze fase behoudt u de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen.

Als de architect merkt dat er een risico ontstaat (door een slechte keuze van materiaal of installatie) voor het voldoen van de woning aan de EPB-eisen, moet hij dit melden aan u en de verslaggever.

Tijdens de bouwfase zal er ook ÚÚn of meerdere werfbezoeken worden afgelegd (afhankelijk van de grootte) door de verslaggever. De bedoeling hiervan is om te controleren of de voorgestelde materialen ook effectief in de werkelijkheid worden gebruikt, en of ze op de juiste manier worden geplaatst.

De ingebruikname van de woning

Na de uitvoering van de werken, en uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van de woning, moet u als aangifteplechtige aantonen dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving.

De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken, de facturen ... Voor deze berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid.

Samen met de EPB-aangifte levert de verslaggever u ook het verplichte energieprestatiecertificaat af.

In samenspraak met u dient de verslaggever de EPB-aangifte elektronisch in, bij het Vlaams Energieagentschap (VEA), als bewijs dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving.
Het is de taak van de verslaggever om correct te rapporteren over de uitgevoerde maatregelen en materialen.