Logo
 
 
Home      EPB      Sancties

                         

Door het VEA worden controles uitgevoerd op de ingediende EPB-aangiftes.  Hiervoor kunnen ook controles op de bouwplaats worden uitgevoerd om te controleren of de gebruikte materialen effectief overeenkomen met de opgegeven materialen en technische installaties in de aangifte.

Wordt er vastgesteld dat de juiste procedure niet is opgevolgd of dat het gebouw niet voldoet aan de EPB-eisen kunnen er boetes worden opgelegd.

De boete is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete:
 
Bij het niet naleven an vormvereisten en termijnen voor indienen van de EPB-aangifte, bedraagt de boete (na een eerste aanmaning) 250€ + 1€ per m³ nieuw gecreëerd volume.

Bij het niet naleven van de eisen inzake thermische isolatie en energieprestatie, bedraagt de boete ongeveer driemaal de 'uitgespaarde' investering;

Bij het niet naleven van de eisen inzake de ventilatievoorzieningen, is de boete gelijk aan de 'uitgespaarde' investering.

De boetes kunnen zowel aan de bouwheer, als aan de verslaggever worden opgelegd. Indien de gebruikte materialen en installaties niet overeen komen met de aangifte, kan er een boete worden opgelegd aan de verslaggever. In de andere gevallen is de boete voor de bouwheer.