Logo
 
 
Home      Veiligheidsco÷rdinatie      Wat ?

                         

De veiligheidsco÷rdinator is een  partner in het bouwproces die er voor moet zorgen dat het supplementair risico dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers wordt beperkt. Hiervoor is dus iemand vereist met de nodige ervaring en beroepskennis. Eigenlijk is de veiligheidsco÷rdinator een adviseur die de opdrachtgever (bouwheer) bijstaat en adviseert op het gebied van veiligheid.

Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de veiligheidsco÷rdinator ontwerp (tijdens de studiefase van het ontwerp) en de veiligheidsco÷rdinator uitvoering (tijdens de uitvoeringsfase). Beide functies kunnen door ÚÚn en dezelfde persoon worden uitgevoerd.

De veiligheidsco÷rdinator voor het ontwerp detecteert alle risicovolle elementen en stelt in functie hiervan een veiligheids- en gezondheidsplan op met daarin de maatregelen die genomen moeten worden.

De veiligheidsco÷rdinator voor de uitvoering zal nagaan of alle opgesomde maatregelen gerespecteerd worden en zal bij risicovolle werken controleren of alles op de meest veilige manier gebeurt.