Logo
 
 
Home      Veiligheidsco÷rdinatie      Types

                         

Bij het aanstellen van de veiligheidsco÷rdinator (zowel ontwerp als uitvoering) moet U er op letten het juist type veiligheidsco÷rdinator aan te duiden. Dit hangt af van de grootte en de risicoĺs betrokken bij het project.  U vindt de vereiste veiligheidsco÷rdinator voor Uw project terug in deze tabel, en de vereiste opleiding en ervaring per type. Zelf ben ik veiligheidsco÷rdinator type B, wat inhoudt dat ik werken mag begeleiden waarvan de kostprijs maximum 2,5 miljoen Ç bedraagt of de uitvoeringsduur kleiner is dan 5.000 mandagen.

Hieronder een overzicht van de verschillend types veiligheidsco÷rdinator en de daarbij horende eisen.
 
In dit schema vindt U terug welk type veiligheidsco÷rdinator vereist is voor Uw project.
 

 
In dit schema wordt voor elk type co÷rdinator de nodige opleiding en ervaring vermeld.
 
 

 
Legende met uitleg van afkortingen