Logo
 
 
Home      EPB      Voor wie ?

                         

Het EPB is verplicht voor alle nieuwbouwwoningen en verbouwingen waarvan de bouwaanvraag werd ingediend na 1 januari 2006.

Belangrijk hierin is dat voor de werken een bouwvergunning vereist is. Werkzaamheden waarvoor geen bouwvergunning vereist is, hebben ook geen EPB nodig.

De bouwaanvraag moet ook betrekking hebben op werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die in het gebouw verblijven. Het geldt dus niet alleen voor woongebouwen, maar ook voor kantoren, sportruimtes,ů

De energieprestatieregelgeving is niet van toepassing op bestaande gebouwen. In geval van verbouwing is ze enkel van toepassing indien voor de verbouwing de tussenkomst van een architect en een stedenbouwkundige vergunning vereist zijn, of indien het te verbouwen volume groter is dan 3.000 m2. Bij verbouwing is de regelgeving enkel van toepassing op de nieuwe delen van het gebouw.

Voor volgende voorbeelden is de EPB-regelgeving dus niet van kracht :

  • Bouwaanvragen ingediend vˇˇr 1 januari 2006: voor die dossiers gelden de procedures en de eisen van de vroegere isolatieregelgeving.   
  • vervangen van ramen (zonder vergunning voor een ander werk aan het gebouw), plaatsen van een verwarmingsinstallatie,...
  • aanvragen voor technische werken, werken voor terrein aanleg,...
  • niet verwarmde vrijstaande garage, plantenserre, stalling voor dieren,...
  • eenvoudige stedenbouwkundige aanvragen met een beschermd volume kleiner dan of gelijk aan 3000 m3.

Enkele uitzonderingen en toepassingen vindt u in onderstaande tabel :

Overzicht van vrijstellingen, afwijkingen en de bijhorende procedures

UITZONDERING

TE VOLGEN PROCEDURE

Volledige vrijstelling van EPB-eisen 

Gebouwen met eenvoudig dossier en beschermd volume kleiner dan 3.000 m│

Geen procedure

Gebouwen met tijdelijke vergunning van maximaal twee jaar

Geen procedure

Alleenstaande gebouwen met totale bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m▓

Geen procedure

Gedeeltelijke vrijstelling van de EPB-eisen

Beschermde monumenten en bestaande gebouwen in beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht

Melding in startverklaring

Gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed

Melding in startverklaring

Afwijking van de EPB-eisen

Functiewijzigingen van gebouwen opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed

Melding in startverklaring

Aan te vragen vrijstelling en afwijking van een of meerdere van de EPB-eisen

Gebouwen die gebruikt worden voor erediensten en religieuze activiteiten

Aanvraag uiterlijk 1 maand na indienen stedenbouwkundige vergunningsaanvraag

IndustriŰle gebouwen waarin industriŰle productieprocessen plaatsvinden die zelf warmte produceren

Aanvraag uiterlijk 1 maand na indienen stedenbouwkundige vergunningsaanvraag

Bestaande en nieuwe gebouwen waarvoor het voldoen aan de EPB-eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is

Aanvraag uiterlijk 1 maand na indienen stedenbouwkundige vergunningsaanvraag

Aan de hand van een stappenplan van het VEA (Vlaams Energie Agentschap) kan U nagaan of er een EPB vereist is.

Meer uitgewerkte voorbeelden vindt U hier terug.

Belangrijk bij het aanstellen van een EPB-verslaggever is ook dat deze moet aangesteld worden door de houder van de stedenbouwkundige vergunning. Heeft U als bouwheer zelf de vergunning op Uw naam aangevraagd, dient U ook de EPB-verslaggever aan te duiden. Koopt U een kant en klare woning die door een makelaar of bouwfirma is gebouwd, en die ook zelf de bouwvergunning heeft aangevraagd, moet hij ook de verslaggever aanstellen.