Logo
 
 
Home      Veiligheidsco÷rdinatie      Voor wie ?

                                             

De veiligheidsco÷rdinatie is verplicht (sinds 1 mei 2001) voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf. Het al dan niet toepassen van de co÷rdinatieverplichting hangt uitsluitend af van het aantal aannemers dat tussenbeide komt in de verwezenlijking van het bouwwerk. Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de co÷rdinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

Belangrijk om te weten is dat leveranciers (vb. leveren van stortbeton) en nutsmaatschappijen (aansluiting elektriciteit, water of gas) ook als aannemer worden beschouwd wanneer ze deelnemen aan het bouwproces.

Voor werven kleiner dan 500m▓ is er een versoepeling voor de veiligheidsco÷rdinatie waarbij de architect en/of aannemer in bepaalde gevallen zelf de veiligheidsco÷rdinatie kunnen uitvoeren. Een co÷rdinatiedagboek is niet meer verplicht en is een vereenvoudigd gezondheids- en veiligheidsplan en postinterventiedossier nodig. Voor het bepalen van deze oppervlakte moet de som genomen worden van de oppervlaktes van alle niveaus (verdiepingsvloeren).