Logo
 
 
Home      EPC      Voor wie ?

                                             

Het EPC is verplicht bij de verkoop en verhuur van residentiŽle gebouwen (huizen, appartementen, studioís met woonfunctieÖ). Voor de verkoop geldt de verplichting sinds  1 november 2008, bij de verhuur vanaf 1 januari 2009. Vanaf het moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden, moet het EPC aanwezig zijn.

Onder huur verstaat men woningen die meer dan twee maanden worden verhuurd. Vakantiewoningen die telkens minder dan twee maanden worden verhuurd hebben dus geen EPC nodig.

Een bijkomende voorwaarde waar het gebouw aan moet voldoen waar een EPC vereist is, is dat er energie moet verbruikt worden ten behoeve van de bewoners.  Woningen die op geen enkele manier verwarmd worden (geen warmteopwekking of geen warmteafgifte toestel), moeten niet over een EPC beschikken.

Ook woningen die onbewoonbaar verklaard zijn hebben geen EPC nodig.

Het EPC moet opgemaakt worden per wooneenheid.  Een wooneenheid wordt gedefinieerd als ďelke wooneenheid in een residentieel gebouw die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functionerenĒ. Dit is dus elke wooneenheid die minstens beschikt over een eigen toilet, een douche of bad en een keuken of kitchenette.

Voor appartementsgebouwen moet er dus voor elke appartement (dat verkocht of verhuurd wordt) apart een EPC worden opgemaakt. Voor een collectief gebouw (studentenhomes,Ö) wordt er ťťn EPC opgemaakt voor het volledige gebouw. Indien er toch afzonderlijke wooneenheden zijn (eigen toilet, eigen douche of bad, eigen keuken) moet ook hier een apart EPC worden opgemaakt.

Indien er een niet-residentieel gedeelte aanwezig is in het gebouw, kan dit al dan niet worden opgenomen in het EPC (afhankelijk van de grootte).

Nieuwbouwwoningen waar een EPB-aangifte werd gedaan (alle nieuwbouwwoningen sinds 1 januari 2006) bij de bouw hebben ook geen EPC nodig, vermits het energieverbruik ook op de EPB-aangifte staat.  (op voorwaarde dat het EPB-attest niet is vervallen Ė dit is 10jaar geldig).

Ook heb EPC is 10 jaar geldig. Indien de woning binnen die periode opnieuw verkocht of verhuurd wordt, moet hier geen nieuw EPC opgemaakt worden.

Het EPC zal in de toekomst ook verplicht worden voor verhuur en verkoop van publieke en niet-residentiŽle gebouwen. Dit is nu nog niet verplicht, en zelfs nog niet mogelijk. Dit zal ten vroegste in voege komen vanaf eind 2011.

Hieronder nog een volledige lijst met specifieke gevallen, waarbij steeds vermeld staat of het EPC vereist is of niet.

SITUATIE

EPC bij verkoop en verhuur van residentiŽle gebouwen vereist?

Traditionele verkoop van het geheel van een woning, appartement, studio, ... in volle eigendom

wel EPC

Schenking en erfenis

geen EPC

Een nieuwbouwwoning die onder de EPB-regelgeving valt (bouwaanvraag na 1/1/2006).

geen extra EPC bij verkoop of verhuur

Een certificaat voor passiefhuizen is beschikbaar

wel EPC

Een onbewoonbaar verklaarde woning

geen EPC

Een woning zonder enige vorm van verwarming

geen EPC

Een woning zonder installaties voor productie van warm water, zonder keuken, zonder badkamer of zonder toilet

wel EPC

Gerechtelijke onteigening
Onteigening via Aankoopcomitť

geen EPC

Onderverhuur

geen EPC

Verkoop van een serviceflat

wel EPC

Verhuur van een serviceflat met een huurovereenkomst

wel EPC

Verhuur van een serviceflat zonder huurovereenkomst, bv. met dagprijs

geen EPC

Rusthuizen

geen EPC residentieel, 
wel een
EPC voor publieke gebouwen

Verkoop vakantiewoning

wel EPC

Verhuur vakantiewoning met huurovereenkomst langer dan 2 maand

wel EPC

Verhuur vakantiewoning met huurovereenkomst korter dan 2 maand

geen EPC

Verkoop woonboot

geen EPC

Verkoop van het geheel in volle eigendom tussen familieleden

wel EPC

Verkoopscompromis werd getekend vůůr 1/11/2008

geen EPC

Koop-verkoopbelofte of put&call-optie voor 1/11/2008

wel EPC

Studentenkamer met gemeenschappelijke keuken

1 EPC voor het volledige gebouw

Overkopen van het deel van de woning door een van de partners bij een echtscheiding

geen EPC

Beschermde gebouwen

wel EPC

Verkoop enkel naakte eigendom of enkel vruchtgebruik

geen EPC

Verkoop van een woning die zal worden afgebroken of verbouwd

wel EPC

Opstal

geen EPC

Ruilakte

geen EPC

Erfpacht

geen EPC

Een door brand beschadigde woning

wel een EPC behalve als geen verwarmingsinstallatie aanwezig is of als de woning door de burgemeester onbewoonbaar werd verklaard

Stilzwijgende verlenging van huurcontract

geen EPC

Huurprijs is inclusief verwarmingskosten

wel EPC

Stacaravans

enkel EPC als aan drie voorwaarden is voldaan: 
- de stacaravan werd gebruikt als permanente verblijfplaats;
- de stacaravan heeft een immobiel karakter sedert meerdere jaren terwijl de stabiliteit wordt verzekerd door betondallen of stutten;
- de stacaravan is aangesloten op alle nutsvoorzieningen (elektriciteit-, waterleiding- en rioleringsnet).

Een woning wordt in zijn geheel verkocht maar bestaat in de praktijk uit 3 appartementen

per appartement (per autonome wooneenheid) wel EPC

Verkoop van een woning in opbouw waar nog geen verwarmingsinstallatie aanwezig is

geen EPC

Woning ingericht als kantoorruimte

geen EPC. De feitelijke situatie moet bekeken worden.

Gebouw met cafť of winkel op gelijkvloers en appartement boven

Voor het appartement wel een EPC. Voor het niet-residentiŽle gedeelte geen EPC verplicht. Het niet-residentiŽle gedeelte mag meegenomen worden bij de opmaak van het EPC residentieel als aan drie voorwaarden wordt voldaan: 
- niet-residentieel gedeelte is kleiner dan 800m≥;
- niet-residentieel gedeelte is kleiner dan het residentiŽle gedeelte; 
- het niet-residentiŽle gedeelte valt binnen het beschermd volume (dus geen apart gebouw).

Verkoop van religieuze gebouwen, bv. klooster