Logo
 
 
Home      EPC      Wat?

Het energieprestatiecertificaat (EPC) drukt de energetische kwaliteit van een woning uit aan de hand van een kengetal. Het kengetal is de verhouding tussen het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik en de bruikbare vloeroppervlakte. Het geeft dus weer hoe energiezuinig de woning is. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigenschappen van de gebruikte materialen (bakstenen, schrijnwerk, wand- en dakisolatie…), de technische installatie voor centrale verwarming en sanitair water, aanwezigheid van een zonneboiler of zonnepanelen… . Een lager energieverbruik van de woning geeft een lager kengetal.

Het kengetal wordt visueel zichtbaar gemaakt op een kleurenbalk, die gaat van groen naar rood. Groen is een laag kengetal - dus energiezuinig – en rood is een hoog kengetal.

Aan de hand van dit kengetal kan men de energetische prestatie van verschillende gebouwen onderling met mekaar vergelijken. Zo kunnen kopers en huurders rekening houden met het energieverbruik bij het kiezen van een geschikte woning, en kunnen ze reeds een eerste schatting opmaken hoe hoog de energiefactuur zal zijn.

Steeds meer mensen zijn zich immers bewust van het belang van een goed geïsoleerde woning en een zuinige verwarmingsinstallatie. Dit zorgt voor een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, dat een zeer grote rol speelt in de opwarming van de aarde. Bovendien zorgt een goede isolatie ook voor een comfortabele woning, en laat zich ook in de portefeuille voelen.

Zowel de eigenaar van de woning als de huurder of koper hebben er alle baat bij om een EPC te laten opstellen. De eigenaar kan hiermee de energiezuinige kenmerken van zijn woning aantonen en de kandidaat-bewoner weet onmiddellijk of hij al dan niet een hoge energiefactuur mag verwachten.

Op een EPC staan ook een aantal maatregelen die U kan nemen om Uw woning energiezuiniger te maken. Zo kan bijvoorbeeld enkele beglazing vervangen worden door dubbele hoogrendementsbeglazing.

Het berekende energieverbruik is slechts een schatting van het jaarlijks energieverbruik. Er wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen (klimaat, binnentemperatuur…) en een standaardbewoner. Bij het opmaken van het EPC wordt dus geen rekening gehouden met het aantal bewoners, de levenswijze van de bewoners, buitentemperatuur,…